Sökportaler för Stipendier

Kulturnät Sverige - Stipendier och fonder

[http://www.kultur.nu/Ovrigt/Stipendier_och_fonder/]

Stipendier för forskning, studier och besök i utlandet

[http://www.si.se/Svenska/Innehall/Stipendier-och-utbyte/Stipendier-for-utresande/]

Söktjänst för stipendier i Sverige

[http://www.stipendier.se]

Sidansvarig och kontakt: Mia Oldenburg

Publicerad: 23 februari 2012

Luleå tekniska universitet