180 Högskolepoäng

Ekonomie, kandidat

Program på grundnivå

Vill du vara med och utveckla svenskt näringsliv är kandidatutbildningen i ekonomi något för dig. Luleå tekniska universitet har utbildat ekonomer i över 30 år och har ett erkänt gott rykte i branschen. För dig som vill finns också möjligheten att fortsätta din ekonomutbildning på avancerad nivå.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Nationalekonomi Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 27 februari 2015

Luleå tekniska universitet