Programöversikt

Här kan du se vilka kurser som ingår i programmet och när du exempelvis har utrymme för egna val.

Programöversikt, höstintag 2014

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.90580!/file/%C3%96versikt%20Ek%20kand%20H14.pdf]

Programöversikt, höstintag 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.90580!/file/O%CC%88versikt%20Ek%20kand%20H15.pdf]

Publicerad: 21 mars 2012

Uppdaterad: 12 februari 2015

Luleå tekniska universitet