Toppbild - Ekonomie kandidat
Ekonomie, kandidat, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

EnB, MaC, ShA (Områdesbehörighet 4)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Kandidatexamen


Urval


Denna utbildning riktar sig till dig som vill vara med och utveckla svenskt näringsliv och ha möjlighet att fortsätta din ekonomutbildning på avancerad nivå. Vi har examinerat ekonomer i snart trettio år och vi har en utbildning som håller hög kvalitet, såväl tidigare studenter som de företag som anställt våra studenter ger vår utbildning mycket goda omdömen.

Utbildningen omfattar 180 hp (sex terminer) och leder till en Ekonomie kandidatexamen inom något av ämnesområdena Företagsekonomi alternativt Nationalekonomi beroende på vilken inriktning du väljer. Det första året läser du kurser i både företagsekonomi och nationalekonomi. Detta ger dig breda kunskaper inom ekonomi, något som arbetsgivare ser som viktigt. Under det andra året fortsätter du att studera ekonomi parallellt med att du läser inledande kurser i vetenskapsteori och statistik. Det tredje året läser du antingen kurser inom Nationalekonomi eller Företagsekonomi beroende på val av inriktning. De som väljer en inriktning mot Företagsekonomi väljer specialisering inför den avslutande terminen. Möjliga specialiseringar är Redovisning och styrning eller Marknadsföring. Efter din kandidatexamen har du möjlighet att studera vidare mot en magister- eller masterexamen.

Studieorter
Utbildningen ges i Luleå samt på orterna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala på respektive lärcentra i samarbete med Lapplands kommunalförbund.  Detta ger möjlighet för dig som student att bedriva dina studier på hemorten som alternativ till campus Luleå.Start av utbildning på respektive ort är beroende av antalet sökande. Undervisningen sker i huvudsak genom sändning till respektive lärcentra och kontakter med lärare i Luleå.


Inriktningar

Utbildningen har två inriktningar Företagsekonomi och Nationalekonomi. Inriktningen företagsekonomi ger dig generella kunskaper inom det företagsekonomiska ämnesområdet och du bygger upp en bred företagsekonomisk kompetens som efterfrågas från näringslivet. I inriktningen nationalekonomi studerar du till exempel hur olika företag och marknader organiseras samt hur företagens val påverkar dess möjligheter till överlevnad och vinster. Andra områden som undersöks är hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag. Inom inriktningen Företagsekonomi kan du välja en specialisering inom antingen Redovisning och styrning eller Marknadsföring. REDOVISNING OCH STYRNING Här fördjupar du dina kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning i organisationer. De som har valt denna specialisering är efter avslutad utbildning ofta verksamma som controllers, ekonomichefer eller revisorer. Ett flertal ledningsgrupper i näringslivet har någon deltagare med en specialisering inom redovisning och styrning. MARKNADSFÖRING Väljer du en specialisering inom marknadsföring fördjupar du dina kunskaper om hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. Marknadsföring handlar om förståelse av behov, påverkan och relationer mellan människor och företag. Marknadsföring som yrke är kreativt och utåtriktat och marknadsförare finns i de flesta organisationer.


Var kan jag jobba?
Ekonomutbildningen ger dig kunskap och möjlighet att arbeta inom många olika områden. De flesta ekonomer återfinns i stora eller medelstora företag eller i revisions-, konsult- eller marknadsföringsbyråer, försäkringsbolag och banker. Ekonomerna arbetar med ekonomisk planering, styrning och redovisning, finans-och finansieringsfrågor, affärsutveckling, försäljning, marknadsföring och reklam. Ekonomer kan också vara verksamma inom offentlig förvaltning med utredning, planering och utvärdering av projekt. Många av de studenter som läst nationalekonomi arbetar idag med kvalificerade ekonomiska utredningar vid statliga myndigheter, organisationer som Riksbanken eller SIDA men givetvis också i företag, framförallt banker och fondkommissionärsfirmor.

Mer information

Kontakta institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap för mer information. Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå tel 0920-491000. Studievägledare Zara Custemo 0920-492031 (e-mail: zara.custemo@ltu.se) eller programkoordinator Lars Bäckström 0920-492403 (e-mail: lars.baeckstrom@ltu.se)


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Zara Custemo, zara.custemo@ltu.se, 0920-49 20 31
Anne Engström, anne.engstrom@ltu.se, 0920-49 23 68


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-84536
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Gällivare
Anmälningskod: LTU-84535
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-84539
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-84537
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Jokkmokk
Anmälningskod: LTU-84529
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Pajala
Anmälningskod: LTU-84538
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Kiruna

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet