180 Högskolepoäng

Internationell ekonomi, kandidat

Program på grundnivå

Affärsverksamhet över nationella gränser har blivit allt viktigare för svenska och utländska företag och myndigheter. Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med ekonomi och marknadsföring kombinerat med kunskap i internationella frågor. Många studenter väljer att läsa utomlands en termin.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 27 februari 2015

Luleå tekniska universitet