180 Högskolepoäng

Upplevelseproduktion, kandidat

Program på grundnivå

Programmet kommer inte att starta hösten 2014. Upplevelseproduktion vänder sig till dig som vill jobba som projektledare eller producent inom kulturella och kreativa näringar. Dessa omfattar bland annat media, design, musik, festivaler, evenemang, scenkonst och turism/besöksnäring - näringar som skapar upplevelser som berikar människors livskvalitet.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2014Inställd

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Upplevelseproduktion
 

Publicerad: 18 augusti 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015