Upplevelseproduktion
Upplevelseproduktion, kandidat, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

EnB, ShA (Områdesbehörighet 6)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Kandidatexamen


Urval

Till 2/3 av platserna antas sökande på betyg och högskoleprov. 1/3 antas genom särskilt arbetsprov/intervju. Information om provets utformning finns på www.ltu.se/org/kkl. Skicka ditt arbetsprov senast 15 april 2012 till Luleå tekniska universitet, Antagningen, 971 87 LULEÅ. Märkt provet med personnummer samt anmälningskod


Upplevelseproduktion vänder sig till dig som vill jobba som projektledare eller producent inom kulturella och kreativa näringar. Dessa omfattar bland annat media, design, musik, festivaler, evenemang, scenkonst och turism/besöksnäring - näringar som skapar upplevelser som berikar människors livskvalitet.

Programmet upplevelseproduktion ger en unik examen inom huvudområdet upplevelseproduktion med fokus på människans behov av upplevelser. Du kommer lära dig om design och styrning av processer som skapar meningsfulla upplevelser och ökar upplevelsevärdet av produkter och tjänster. Kompetensen bygger du tvärvetenskapligt genom kurser från neurobiologi och gruppdynamik till företagsekonomi och marknadskommunikation.  Kurser i bland annat upplevelsekunskap, storytelling, kreativitetsmanagement, gestaltning, omvärldsanalys och projektledning ger dig verktyg att innovativt och kreativt iscensätta upplevelser inom branschen.

Du kommer genom utbildningen i upplevelseprodukton kombinera praxis och teori i olika former av samarbeten med branschen och få möjlighet att bygga upp ett värdefullt kontaktnät. Gästlärare från branschen, projektkurser, verksamhetsförlagda moment och examinationsuppgifter baserade på skarpa projekt ger dig möjlighet att direkt samverka med företag. Studier i små kursgrupper ger en nära samverkan med lärare och forskare, vilket skapar en kreativ lärandemiljö och god vetenskaplighet.
Utbildningen sker i en kreativ miljö för konstnärliga och kreativa utbildningar där du möter och kan samverka med studenter från bland annat dans, musik, teater, scenografi, mediedesign, radio- och TV produktion, ljudteknik, journalistik, och attributmakeri. Företag inom de kulturella och kreativa näringarna finns också representerade i företagsbyn som ligger på Campus Piteå.

Inriktningar
Inriktningen på utbildningen är Projektledning med en grund i huvudområdet upplevelseproduktion.

Var kan jag jobba?
Efter denna utbildning kan du jobba som projektledare eller producent inom de kulturella och kreativa näringarna som konsult, egenföretagare eller anställd inom företag. Du kan också vara verksam på nyckelpositioner inom branschorganisationer och myndigheter på statlig, regional eller kommunal nivå som verkar inom området kulturella och kreativa näringar.

Mer information
En tredjedel av de sökande antas genom särskilt antagningsförfarande baserat på ett personligt brev. Syftet är att åstadkomma en breddad rekrytering som ger mångfald i utbildningen. Brevet ska omfatta högst en A4-sida. Du ska berätta varför du är intresserad av utbildningen och dina förutsättningar att klara den utifrån din livs- och yrkeserfarenhet. Brevet skickas senast 15 april till Luleå tekniska universitet, Antagningen, 971 87 LULEÅ. Märk kuvertet Antagningsprov Upplevelseproduktion. Kom ihåg att skriva ditt personnummer på det du skickar in. För mer information kontakta programansvarig Krister Efverström 0911-72723 krister.efverstrom@ltu.se

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Hans Gelter, hans.gelter@ltu.se, 0911-727 18


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-83029
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå

 

Sidansvarig och kontakt: Elisabeth Hellmer

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet