Toppbild informationssäkerhet
Informationssäkerhet, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område samt ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Platsfördelning
Akademiska: 100%

Hur vi betraktar informationssäkerhet har förändrats under de senaste åren. Informationssäkerhet handlar inte längre enbart om IT-säkerhet. Riskbedömning och utformning av säkerhetspolicy, tillsammans med definitionen av verksamheters specifika säkerhetskrav är centrala och viktiga områden för informationssäkerhet i praktiken.

Under det första årets kurser definieras viktiga begrepp som  informationssäkerhet, säkerhetsarkitekturer för klienter och servers, robusta system, ledning och styrning av organisationers säkerhetsarbete. Det första året avslutas med ett projektarbete i ett företag eller en myndighet där du möter olika yrkesroller och kan studera hur informationssäkerhet fungerar i olika praktiska tillämpningar.  Det andra året handlar om aktuell forskning och trender inom informationssäkerhet. Parallellt med detta kan du välja mellan olika kurser inriktade mot teknik eller mot management. Det andra året avslutas med ditt examensarbete. Det finns möjlighet att avsluta utbildningen med en magisterexamen i Informationssäkerhet. Då läser du det första årets kurser och avslutar med ett examensarbete, 15 hp.

Som student i det internationella programmet för informationssäkerhet kommer du  aktivt söka efter kunskap, lösa problem och kritiskt analysera informationssäkerhet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuella studieuppgifter, arbete i grupp, projekt, seminarier och föreläsningar. De grundläggande kurserna i programmet ger studenten en helhetssyn över
fältet och dess utmaningar baserad på socio-tekniska perspektiv. Programmet innehåller valbara kurser där den studerande kan specialisera sig på ledningsaspekter eller säkerhetsteknologier enligt tillgängliga kurser. Programmet ges på engelska.

Distansstudier
Utbildningen ges på distans eller på campus. Om du är distansstudent förekommer inga obligatoriska träffar i Luleå. Du har möjlighet att kommunicera med dina lärare via en webbaserad lärplattform, e-post och ett videokonferensprogram som är gratis för användaren. Lektioner kommer att finnas inspelade. Du behöver en PC-dator med bredbandsuppkoppling, minst 256 Kbps och möjlighet (behörighet) att installera program.

Var kan jag jobba?

Utbildningen ger en bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet, samtidigt som du får expertkunnande inom ditt intresseområde.Du kan efter utbildningen t ex jobba som säkerhetsansvarig i privata företag, bank eller kommunala och statliga myndigheter.Du kan arbeta som nyckelperson i  mindre företag likväl som vid någon av de större företagens IT avdelningar, med möjlighet att göra karriär både som specialist och som chef. Dina kunskaper kan leda till arbete inom de mest skilda områden, t ex riskhantering, konsultverksamhet inom säkerhet. Utbildningen är också forskningsförberendande.


Mer information

More information <!--)%(*--><p><span> </span></p>

 

epokLayout.subscribe(this, 'onsubmit', function(){ console.debug("onEvent:onsubmit"); epokUtils.htmlFieldProcessResult('_htmlField_1347595547',''); }); epokLayout.unsubscribe(this);

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Dan Harnesk, dan.harnesk@ltu.se, 0920-49 10 41


Programtillfällen

Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå)
Anmälningskod: LTU-97337
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå
Informationssäkerhet, master (IT-distans)
Anmälningskod: LTU-97000
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Ortsoberoende
Sammankomster: 0 obligatoriska

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet