120 Högskolepoäng

Informationssäkerhet, master

Program på avancerad nivå

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet ikring organisatorisk kunskap, designa säkra informationssystem, och kontinuitet i dess ICT-tjänster.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Filosofie Masterexamen - Huvudområde; Informationssäkerhet
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet