120 Högskolepoäng
Informationssäkerhet, master
Program på avancerad nivå
Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet fokuserar på säkerhet ikring organisatorisk kunskap, designa säkra informationssystem, och kontinuitet i dess ICT-tjänster.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet