Toppbild informationssäkerhet
Informationssäkerhet, master, 120.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller till dessa näraliggande område samt ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Masterexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet


Information anses vara en mycket värdefull tillgång för ett företag eller en myndighet. Att skydda informationen har därför blivit en viktig arbetsuppgift.

Under det första årets kurser definieras viktiga begrepp inom området t ex informationssäkerhet, safety, kritiska system, säkerhetsklassificering, sårbarhet, riskhantering och riskkartläggning. Andra viktiga moment är de tekniker som finns för att hantera information som transporteras mellan personer i en verksamhet samt hur den kan ske på ett säkert sätt, vilka yrkesroller det finns där säkerhet är av stor betydelse samt de standarder som finns på området och den forskning som bedrivs. Många företag och myndigheter erbjuder sina tjänster över Internet och de säkerhetsproblem som finns i samband med detta behandlas också. Det först året avslutas med ett projektarbete i ett företag eller en myndighet. Viktigt för säkerhetsarbete är också hur samverkan sker och hur beslut tas i en verksamhet. Det andra året handlar därför om styrning och ledning av säkerhetsarbetet. Parallellt med detta kan du välja mellan olika kurser inriktade mot teknik eller mot management. Det andra året avslutas med ditt examensarbete.

Möljlighet att avsluta utbildningen med magisterexamen Informationssäkerhet finns med det första årets studier om 60 hp som avslutas med ett examensarbete, 15 hp.


Var kan jag jobba?

Antalet nätverk och databaser ökar i samhället samtidigt som de nya globala informationssystemen gör att säkerhetsaspekterna blir större och mer komplicerade. Inom verksamheten med marknadsföring och försäljning av varor och tjänster via nätet kommer det troligen också finnas behov av personer som utvecklar nya system för marknadsföring och försäljning och som löser frågor kring säkerhet. E-tjänsteutvecklingen innebär att behov finns av säker hantering och autenticiering av identiteter när myndigheter/organisationer kommunicerar med medborgare över Internet. Du kan efter utbildningen t ex jobba som säkerhetsansvarig i privata företag, bank eller kommunala och statliga myndigheter.


Mer information

Utbildningen ges på distans eller på campus. Du har möjlighet att kommunicera med dina lärare via en webbaserad lärplattform, e-post och ett videokonferensprogram som är gratis för användaren eller direkt med lärarna om du väljer att läsa på campus. Lektioner kommer att finnas inspelade. Du behöver en PC-dator med bredbandsuppkoppling, minst 64 Kbps och möjlighet(behörighet) att installera program.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Dan Harnesk, dan.harnesk@ltu.se, 0920-49 10 41


Programtillfällen

Informationssäkerhet, master (IT-distans)
Anmälningskod: LTU-94526
Sista ansökningsdag: 2011-01-17
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Språk: Engelska
Ort: Luleå
Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå)
Anmälningskod: LTU-94525
Sista ansökningsdag: 2011-01-17
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Engelska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet