Ledarskap, organisation och sjukvård vid olycka

Praktisk övning för specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot ambulans och intensivvård.

Övning vid stor olycka

Fotograf: Örjan Lestander

Luleå tekniska universitet