Carina Karlsson, arbetsterapeut LTU
Carina Karlsson, arbetsterapeut LTU

Högaktuellt komptensområde

Lyssna på P4 Norrbottens intervju med Carina Karlsson, lärare på arbetsterapeutprogrammet LTU.
Intervjun gjordes på Arbetsmiljömässan "Den goda arbetsplatsen" i Boden den 17 november 2011.

Hälsa i arbetslivet - en fråga om samspel mellan individen, uppgiften och omgivningen. Kunskapen om betydelsen av olika aspekter av aktivitetsbalans och om hur vi på bästa sätt matchar individ, uppgifter och omgivning är basen i arbetsterapeutprogrammet.

Välkommen till ett högaktuellt kompetensområde!

Intervju med Carina Karlsson

[ http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=275&grupp=3564&artikel=4893204]

Vill du veta mer, kontakta Carina Karlsson

[http://www.ltu.se/staff/c/carkar-1.57791]

Publicerad: 28 november 2011

Luleå tekniska universitet