Programråd - Arbetsterapeutprogrammet

Programrådets uppgifter är att bidra till långsiktig utveckling av program med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

Representanter i programråden är: Externa representanter, alumni, studentrepresentanter, lärarrepresentanter och programkoordinatorer.
 

Externa representanter

Studentrepresentanter

Melinda Rydell, Vice ordförande Luleå Studentkår  vo@luleastudentkar.com

Lärarepresentant

Utbildningsledare 
Maria Larsson-Lund

 


 

Publicerad: 20 januari 2012

Uppdaterad: 23 september 2014

Luleå tekniska universitet