Toppbild arbetsterapeut
Arbetsterapeut, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

MaB, NkB, ShA (Områdesbehörighet 16)

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Arbetsterapeutexamen


Urval


Arbetsterapeutens arbete syftar till att göra det möjligt för människor att utföra de dagliga aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Åtgärder kan vara att anpassa personens sätt att utföra aktiviteter, träna in hjälpmedel, anpassa bostadens och arbetsplatsens utformning. Yrket är omväxlande, kreativt och spännande samt har många valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Arbetsterapeuten bedömer hur personer med skada eller sjukdom har förmåga och förutsättningar till att utföra dagliga aktiviteter i samspel med förhållanden i omgivningen. Åtgärderna bygger på resultatet av bedömningen och syftar till att personen ska bli delaktig i de dagliga aktiviteterna och på så sätt uppnå hälsa och välbefinnande. De arbetsterapeutiska åtgärderna kan riktas till personen och dennes omgivning och kan vara av förebyggande eller rehabiliterande art. Genom att mobilisera individens egna resurser främjas möjligheten att leva ett värdefullt liv enligt egna önskemål. Förutom rehabilitering arbetar arbetsterapeuten även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan riktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer.

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utöver ämnet arbetsterapi ingår beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar sammanlagt en termins studier och är indelad i tre kurser. Förutom den verksamhetsförlagda utbildningen  förekommer arbetslivsanknytning i ämnet arbetsterapi även i andra former såsom fältstudier och verklighetsbaserade patientfall. Utbildningen ger studenter möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som gör det möjligt att stödja individer och grupper till  aktivitet och hälsa.  Efter avslutad utbildning är studenten behörig till ansöka om legitimation.


Distansstudier

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning där studierna bedrivs på helfart med mellan 2-4 separata kursveckor per termin på campus vid Luleå tekniska universitet. Antalet veckor/kurs på campus är beroende på kursens innehåll. I kurser där det förekommer färdighetsträning, laborationer etc. är det fler kursveckor på campus. I övrigt sker lärandet och kommunikationen mellan studenter och lärare via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. Den lärplattform som används är Fronter och vid webbmöten används Adobe Connect Pro. Tillgång till dator med Internetuppkoppling samt webbkamera och headset krävs för att kunna delta.

För varje ny kurs får du en studiehandledning med tydliga studieanvisningar, litteraturhänvisningar och examinationsuppgifter. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men kräver också ett ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.


Inriktningar
Efter genomgången utbildning vid arbetsterapeutprogrammet erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen.

Var kan jag jobba?

Som arbetsterapeut har du många valmöjligheter på arbetsmarknaden. De idag huvudsakliga arbetsgivarna är landsting och kommuner. Arbetsterapeuter arbetar även på hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa, inom företagshälsovård och kriminalvård samt i privat verksamhet. Examen ger även möjlighet att välja en internationell karriär. Utbildningen ger även möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå för uppnå en Masterexamen. Därefter finns möjligheter till forskarutbildning.


Mer information


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Margareta Nilsson, margareta.nilsson@ltu.se, 0920-49 28 21


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-82726
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 4 november 2013

Luleå tekniska universitet