toppbild sjuksköterska
Sjuksköterska, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Sjuksköterskeexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så många olika karriärvägar som sjuksköterskeyrket. Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans.

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng (hp), motsvarande tre års heltidsstudier, som består av teoretiska, praktiska och verksamhetsförlagda kurser. Ämnet omvårdnad, som är huvudområdet i utbildningen, omfattar 127,5 hp och det ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Med utgångspunkt i gällande författningar och etiska ställningstaganden ska sjuksköterskan arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper inom omvårdnad, såväl som inom stödämnena medicinsk vetenskap (45 hp) som beteendevetenskap (7.5 hp). De verksamhetsförlagda kurserna, som bedrivs i samarbete med kommun och landsting, sker inom kommunal vård och omsorg, samt inom öppen och sluten hälso- och sjukvård. I de verksamhetsförlagda kurserna är du garanterad en plats inom Norrbottens län, men om du läser på distans kan det finnas möjlighet att bedriva delar av den verksamhetsförlagda utbildningen på andra orter i Sverige. Vissa möjligheter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands finns också. Sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet är anslutet till Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, som har syftet att pröva om den kliniska kompetens som krävs för att arbeta som nyexaminerad sjuksköterska efter genomgången grundutbildning har uppnåtts. Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt (höstantagning) eller på distans (vårantagning). Distansstudier passar dig som vill studera mer flexibelt. Både reguljär och distansutbildning genomförs på heltid.


Distansstudier

Distansstudier bedrivs med fyra till fem obligatoriska samlingstillfällen/ termin på campus Luleå. Vardera samlingstillfälle kan omfatta en till fem dagar, beroende på kursens innehåll. I vissa av kurserna ingår laborationer och färdighetsträningar, dessa kurser innebär att studenterna träffas oftare på campus. Därutöver sker lärande samt kommunikation mellan studenter och lärare via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik (IKT). Studierna bedrivs både individuellt och i grupp. Tillgång till dator med internetuppkoppling samt web-kamera och headset är en förutsättning för att kunna genomföra sina studier. 


Inriktningar

När examenskraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet är uppfyllda erhålls en yrkesexamen (sjuksköterskeexamen) och därefter kan legitimation ansökas från Socialstyrelsen. Examen uppfyller examenskraven för kandidatexamen i ämnet omvårdnad. Efter avslutad grundutbildning kan du studera vidare inom olika specialistutbildningar, eller läsa en master i omvårdnad som kan följas upp med utbildning på forskarnivå.


Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett intressant och omväxlande yrke som ger många valmöjligheter och olika karriärvägar. Du kan arbeta inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet, inom olika specialiteter. Den svenska utbildningen överensstämmer med EU: s krav för sjuksköterskeutbildning. Oavsett vilket europeiskt land så har legitimerade sjuksköterskor goda möjligheter att få ett arbete. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god, både på kort och på lång sikt.

 


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Margareta Nilsson, margareta.nilsson@ltu.se, 0920-49 28 21
Inger Lindberg, inger.lindberg@ltu.se, 0920-49 38 01


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-82741
Sista ansökningsdag: 2014-10-15
Starttermin: Vår 2015
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82744
Sista ansökningsdag: 2014-04-16
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet