180 Högskolepoäng

Sjuksköterska

Program på grundnivå

För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så många olika karriärvägar som sjuksköterskeyrket.

Läs mer om programmet och ansök
Våren2016Anmälan öppnar 2015-09-15
Hösten2015Öppen för anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Sjuksköterskeexamen
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 3 mars 2015

Luleå tekniska universitet