toppbild sjuksköterska
Sjuksköterska, 180.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

MaB, NkB, ShA (Områdesbehörighet 16)

NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Sjuksköterskeexamen


Urval


För dig som vill arbeta med människor och människors hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till att få ett intressant och omväxlande yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd som sjuksköterskeyrket. Vid Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans.

Utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng (hp) och består av både teoretiska och verksamhetsförlagda kurser. Ämnet omvårdnad som är huvudområdet i utbildningen omfattar 127,5 hp och det ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Omvårdnad innebär att stödja och hjälpa människan att bibehålla och återfå hälsa, förebygga sjukdom, minska lidande samt ge stöd och hjälp vid livets slutskede. Övriga ämnen i utbildningen är kurser inom stödämnena medicinsk vetenskap 45 hp och beteendevetenskap 7.5 hp. Med utgångspunkt i gällande författningar och etiska ställningstaganden ska sjuksköterskan arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. V id Luleå tekniska universitet kan du välja mellan att studera reguljärt eller på distans. Höstantagningen genomförs som reguljär utbildning och vårantagningen genomförs som distansutbildning.Både reguljär och distansutbildning genomförs som helfartsstudier.


Distansstudier

Distansstudier bedrivs som helfartsstudier med ungefär 4-5 samlingstillfällen/termin på campus Luleå. Vardera samlingstillfälle kan omfatta 1-5 dagar beroende på kursens innehåll. Antalet samlingstillfällen och antal dagar varierar beroende på kursens längd, aktuellt ämne och innehåll. I vissa av kurserna ingår laborationer och färdighetsträningar, dessa kurser innebär att studenterna träffas oftare på campus. Därutöver sker lärande samt kommunikation mellan studenter och lärare via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik (IKT). Studierna bedrivs både individuellt och i grupp. De lärplattformar som används är Fronter och Adobe Connect Pro.T illgång till dator med Internetuppkoppling samt web-kamera och headset krävs för att kunna delta.


Inriktningar

När examenskraven i samtliga kurser som ingår i sjuksköterskeprogrammet är uppfyllda erhålls en yrkesexamen (sjuksköterskeexamen) och därefter kan legitimation ansökas från Socialstyrelsen. Examen uppfyller examenskraven för kandidatexamen i ämnet omvårdnad. Efter avslutad grundutbildning kan du studera vidare inom olika specialistutbildningar eller fortsätta studierna i omvårdnad med masterutbildning.


Var kan jag jobba?

Sjuksköterskor har ett intressant och omväxlande yrke som ger många valmöjligheter, du kan arbeta inom landsting, kommun och statlig eller privat verksamhet. Den svenska utbildningen överensstämmer med EU: s krav för sjuksköterskeutbildning. Oavsett vilket europeiskt land så har legitimerade sjuksköterskor goda möjligheter att få ett arbete.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Margareta Nilsson, margareta.nilsson@ltu.se, 0920-49 28 21
Inger Lindberg, inger.lindberg@ltu.se, 0920-49 38 01


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-89314
Sista ansökningsdag: 2011-10-17
Starttermin: Vår 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89311
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet