Toppbild vård av äldre
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande;
- svensk legitimation som sjuksköterska
- kandidatexamen i omvårdnad (90 hp omvårdnad inkl examensarbete)
- yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring


Tillträdesnivå

Avancerad nivå


Examen

Specialistsjuksköterskeexamen


Urval

Meritvärdering och urval baseras på examensinriktning och kursinnehåll avseende kvalitet och kvantitet.


Specialistsjuksköterskan inom äldrevård ansvarar för främjandet av hälsa samt förebyggandet av sjukdom och sjukdomskomplikationer hos äldre personer. Du skapar förutsättningar för en livslång utveckling och en värdig död. Du bedömer komplexa behov av vård och rehabilitering hos äldre och yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp)och i varje kurs integreras teoretisk och praktisk kunskap. Huvudområdet är omvårdnad och i utbildningen ingår även stödämnet medicinsk vetenskap. Studierna bedrivs som flexibel nätbaserad utbildning och på halvfart. Utbildningen genomförs som ett nationellt nätburet program i samverkan mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Sophiahemmets högskola, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Tillgång till internet, dator med kamera och headset är en förutsättning och de fem lärosätena har en gemensam virituell utbildningsmiljö för att skapa optimala förutsättningar för lärande och nätverkande. Distansutbildning ger dig stor frihet att självständigt planera och genomföra studierna. Det ger dig även möjlighet till aktivt sökande efter kunskap, självständigt lärande och att arbeta i grupp.

Inriktningar
Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Var kan jag jobba?
Som specialistutbildad äldrevårdssjuksköterska är dina kunskaper unika i omvårdnaden av äldre. Ditt främsta arbetsområde är geriatrisk vård på sjukhus, vård av äldre i hemsjukvård samt kommunal äldrevård. Din skyddade yrkestitel innebär att endast du får använda titeln äldrevårdssjuksköterska.

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Åsa Engström, asa.engstrom@ltu.se, 0920-49 38 75
Stefan Sävenstedt, stefan.savenstedt@ltu.se, 0920-49 39 19
Margareta Nilsson, margareta.nilsson@ltu.se, 0920-49 28 21


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-99318
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 50%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet