180 Högskolepoäng

Musik, konstnärlig kandidat

Program på grundnivå

Att skapa och framföra musik är både lustfyllt och utmanande. Lär dig att mästra ditt konstnärliga uttryck – skaffa kompetensen som en professionell musiker och kompositör behöver för att ta sig fram. Vi erbjuder sex musikinriktningar i en unik och kreativ produktionsmiljö.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Konstnärlig kandidatexamen i musik - Huvudområde Musik
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 4 mars 2015

Luleå tekniska universitet