Välkommen till Teaterhögskolan och skådespelarutbildningen

Teaterhögskolan i Luleå utbildar skådespelare för teater, film, TV och radio. Huvudämnet är Scenisk framställning och övriga basämnen är Röst och tal, Kropp och rörelse, Sång samt Teori. Skådespelarprogrammet omfattar 180 hp och ger en Konstnärlig kandidatexamen i teater – huvudområde Scenisk framställning.

Som blivande skådespelare på Teaterhögskolan i Luleå tillägnar du dig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand. Genom att medvetandegöra och reflektera över ditt eget praktiska arbete på skolan får du redskap att fortsätta utvecklas och fördjupa dina kunskaper även efter avslutad utbildning.

Teaterhögskolan i Luleå startade hösten 1996 som ett unikt samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern. Skolan ligger i direkt anslutning till teatern och du får genom detta en naturlig kontakt med yrkesverksamma teaterarbetare och med praktiskt teaterarbete. Samarbetets former har utvecklats och förändrats genom åren och har de senaste åren bl.a. inneburit att skolans studenter gör en större praktikuppgift på teatern under vårterminen i årskurs ett.

Teaterhögskolan tillhör Avdelningen för medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater vilken ingår i Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Samarbetsprojekt förekommer inom institutionen men framför allt inom avdelningen. Teaterhögskolan i Luleå och Musikhögskolan i Piteå har för närvarande flera små och stora gemensamma projekt.

Fördelat på två klasser studerar sexton studenter på Teaterhögskolan samtidigt. Skolans läge och storlek ger både studenter och personal möjlighet till koncentrerat arbete i en lugn miljö.

 Utbildningens syfte är att ge den studerande:

  • Arbetsmetoder med vars hjälp han/hon självständigt kan lösa sceniska uppgifter i arbete både inom en ensemble och på egen hand.
 
     
  • Arbetssätt och verktyg för den aldrig upphörande forsknings- och skolningsprocess som bör känneteckna skådespelarens yrkesliv.

     
  • Kunskap om teaterns historia, olika traditioner och i dag befintliga arbets- och organisationsformer.
 
     
  • Insikter i teaterarbetets krav och möjligheter genom kontinuerlig kontakt med en regionteaters verksamhet samt genom att ha viss utbildning knuten dit.
Luleå tekniska universitet