Toppbild - Lärare grundskola 4-6
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

EnB, MaB, NkA, ShA (Områdesbehörighet 6 b)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Grundlärarexamen


Urval


Är du intresserad av barn och barns lärande och vill ha ett omväxlande yrke? Då kanske lärarutbildning är något för dig. Utbildningen i Luleå ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget såväl som barns lärande.

I lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet erbjuds merparten av undervisningen i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, omfattar ett år studier och är uppdelad i sju kurser som löper som en strimma genom hela utbildningen. Kurserna sätter fokus på lärarprofessionen i allmänhet, utmanar ditt tänkande, dina värderingar och etiska hållning samt övar din förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, omfattar totalt en termins studier, och är uppdelad i tre perioder. Den första VFU-perioden genomförs tidigt i utbildningen och ger dig möjlighet att pröva arbetet i skola tillsammans med erfarna lärare. Den tredje och sista VFU-perioden genomförs under det sista året i utbildningen.

Ämnesstudier omfattar två års studier i form av kurser i svenska, engelska och matematik samt valbara kurser i naturorientering, samhällsorientering alternativt estetiska ämnen. 

Du kan arbeta i grundskolans årskurs 4-6. 

  Vi erbjuder grundlärarutbildning, inriktning mot 4-6, under förutsättning att LTU får examensrätt för denna utbildning.


Var kan jag jobba?
Du kan arbeta i grundskolans årskurs 4-6. Behovet av utbildade lärare varierar nationellt och regionalt.

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Anna Vikström, anna.m.vikstrom@ltu.se, 0920-49 20 34


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-86605
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet