Toppbild - Lärare kompletterande pedagogisk utbildning
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 90.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ämneslärarexamen, högstadiet: Minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andra språk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, modersmål, moderna språk. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå). Ett eller två andra undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp. Ämneslärarexamen, gymnasiet: Minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andra språk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, företagsekonomi, psykologi, dans, naturkunskap, modersmål, moderna språk, juridik, sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudier ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå). Ett annat undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp. Observera att även andra ämnen än de som anges ovan kan ge behörighet. För aktuell information, se "Mer om utbildningen" i vänstermenyn.


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Ämneslärarexamen


Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet


Platsfördelning
Akademiska: 100%

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med ett innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan sökas om du redan har akademiska studier, exempelvis fristående kurser eller examen från program med relevant innehåll, och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en lärarexamen. KPU omfattar 90 hp och utgörs av tre kurser om 30 hp vilka innehåller en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis ungdomars utveckling och lärande, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori. Vidare ingår ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en omfattning av 30 hp. Vår ambition är att studenterna får göra sin VFU på hemorten, men annan placeringsort kan bli aktuell i vissa fall.

Utbildningen leder till en examen mot arbete i grundskolan årskurs 7-9 eller en examen mot arbete i gymnasieskolan. Examen kan avläggas på grundnivå eller på avancerad nivå, beroende på antal ämnen och ämnenas omfattning. 


Distansstudier
Kompletterande Pedagogisk Utbildning 90,0 hp ges via distansutbildning. Programmet startar med två dagars introduktion vid Campus Luleå som är obligatoriska att närvara vid. Programmet kräver dator, datorutrustning och internetanslutning.

Var kan jag jobba?
Efter avlagd ämneslärarexamen kan du arbeta i grundskolans skolår 7-9, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid någon folkhögskola. Behovet av lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik som ämne är arbetsmarknaden mycket god.


Mer information


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lisbeth Lindström, lisbeth.lindstrom@ltu.se, 0920-49 31 48
Eva Granlund, eva.granlund@ltu.se, 0920-49 10 17


Programtillfällen

Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet
Anmälningskod: LTU-83017
Sista ansökningsdag: 2014-04-16
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9
Anmälningskod: LTU-83018
Sista ansökningsdag: 2014-04-16
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Distans
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet