90 Högskolepoäng

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

Program på grundnivå - avancerad nivå

Detta är en lärarutbildning för dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, med innehåll som relaterar till centrala kunskapsområden inom läraryrket. Såväl ämnesdidaktik som verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 180/225 hp Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 2 mars 2015

Luleå tekniska universitet