300-330 Högskolepoäng

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

Program på grundnivå - avancerad nivå

Som ämneslärare på gymnasiet är du expert på de ämnen du undervisar inom. Du kan välja att studera någon av de ämneskombinationer vi erbjuder. I utbildningen ingår tre praktikperioder där du får uppleva hur det verkligen är att vara lärare.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2017Anmälan öppnar 2017-03-15
Hösten2016Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Utbildningsplan Läsordning Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp
 

Publicerad: 21 september 2013

Uppdaterad: 2 mars 2015