300-330 Högskolepoäng

Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

Program på grundnivå - avancerad nivå

Som ämneslärare på gymnasiet är du expert på de ämnen du undervisar inom. Du kan kombinera närliggande ämnen som svenska och engelska eller välja mer oväntade kombinationer som dans och matematik. I utbildningen ingår tre praktikperioder där du får uppleva hur det verkligen är att vara lärare.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp
 

Publicerad: 21 september 2013

Uppdaterad: 2 mars 2015

Luleå tekniska universitet