Toppbild - lärare ämneslärare gymnasiet
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, 300.0-330.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet 6c)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Ämneslärarexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


Vill du fördjupa kunskaperna i dina favoritämnen? Är du intresserad av ungdomar, undervisning, lärande och vill ha ett omväxlande och roligt yrke? Då kanske ämneslärarutbildningen är något för dig.

I lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet erbjuds merparten av undervisningen i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet. I utbildningen möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du i teori och praktik möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.    

Utbildningen innehåller förutom ämnesstudier även obligatoriska studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier. UVK behandlar viktiga kunskaper för lärare som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande totalt en termin, ingår som en obligatorisk del i utbildningen. Den första VFU-perioden genomförs tidigt i utbildningen och ger dig möjlighet att pröva arbetet i skola tillsammans med erfarna lärare. Den tredje och sista VFU-perioden genomförs under den senare delen av utbildningen. Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet omfattar fem års studier för de ämneskombinationer som erbjuds. Efter avlagd examen är du behörig att undervisa i två ämnen alternativt ett ämne med ämnesfördjupning (gäller endast vissa ämnen).  Behovet av utbildade lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik som inriktning är arbetsmarknaden mycket god.


Inriktningar
Luleå tekniska universitet erbjuder vid sina campus i Luleå och Piteå flertalet inriktningar med olika kombinationer av ämnena dans, engelska, historia, matematik, musik, samhällskunskap och svenska. Du som väljer att bli lärare i dans eller musik läser de flesta kurserna i Piteå, men det kan även förekomma viss undervisning i Luleå för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Du som väljer att kombinera dans eller musik med ett annat ämne (ex Engelska), kommer att läsa samtliga av detta ämnets kurser i Luleå. De ämneskombinationer som erbjuds visas under rubriken inriktning. Där hittar du även särskild behörighet för respektive kombination.
Information om antagningsprov till ämnet musik eller dans hittar du på ltu.se/antagningsprov

Var kan jag jobba?
Efter avlagt examen kan du jobba i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid någon folkhögskola. Behovet av lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik som ämne är arbetsmarknaden mycket god.

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lisbeth Lindström, lisbeth.lindstrom@ltu.se, 0920-49 31 48

InriktningarProgramtillfällen

Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik
Anmälningskod: LTU-84574
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia
Anmälningskod: LTU-84568
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-matematik (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84575
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik
Anmälningskod: LTU-84564
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-engelska (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84567
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-matematik (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84570
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-historia (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84566
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska
Anmälningskod: LTU-84577
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska
Anmälningskod: LTU-84569
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia
Anmälningskod: LTU-84578
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84571
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans
Anmälningskod: LTU-84573
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia
Anmälningskod: LTU-84576
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-84572
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå

 

Publicerad: 21 september 2013

Luleå tekniska universitet