Toppbild - lärare ämneslärare gymnasiet
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, behörighetskurser för undervisningsämne eller -ämnen (områdesbehörighet 6c)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Ämneslärarexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


Vill du fördjupa kunskaperna i dina favoritämnen? Är du intresserad av ungdomar, undervisning, lärande och vill ha ett omväxlande och roligt yrke? Då kanske ämneslärarutbildning är något för dig.

I lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet (LTU) erbjuds merparten av undervisningen i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet.

I utbildningen vid LTU möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar, samtidigt som du i teori och praktik möter lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.    

Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet omfattar fem till fem och ett halvt års studier (beroende på val av ämneskombination).

Utbildningen innehåller förutom ämnesstudier även obligatoriska studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier. UVK behandlar viktiga kunskaper för lärare som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande totalt en termin, ingår som en obligatorisk del i utbildningen. Den första VFU-perioden genomförs tidigt i utbildningen och ger dig möjlighet att pröva arbetet i skola tillsammans med erfarna lärare. Den tredje och sista VFU-perioden genomförs under den senare delen utbildningen. LTU har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

 Utbildningen gör dig behörig att undervisa i två ämnen alternativt ett ämne med ämnesfördjupning (gäller endast vissa ämnen).


Inriktningar
De ämneskombinationer som erbjuds visas under rubriken inriktning. Där hittar du även särskild behörighet för respektive kombination.

Var kan jag jobba?
Efter avlagt examen kan du jobba i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid någon folkhögskola. Behovet av lärare varierar nationellt och regionalt. För dig som har matematik som ämne är arbetsmarknaden mycket god.

Mer information
Studievägledare lärarprogrammet, svl-larare@ltu.se

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lisbeth Lindström, lisbeth.lindstrom@ltu.se, 0920-49 31 48

InriktningarProgramtillfällen

Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik
Anmälningskod: LTU-83927
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia
Anmälningskod: LTU-83918
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-dans
Anmälningskod: LTU-83914
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-samhällskunskap
Anmälningskod: LTU-83910
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-svenska (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83911
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-matematik (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83928
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-samhällskunskap (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83905
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-engelska (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83920
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-matematik (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83906
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-historia (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83921
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska
Anmälningskod: LTU-83908
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska
Anmälningskod: LTU-83917
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia
Anmälningskod: LTU-83909
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83912
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans
Anmälningskod: LTU-83915
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå)
Anmälningskod: LTU-83913
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Piteå

 

Publicerad: 21 september 2013

Luleå tekniska universitet