270 Högskolepoäng

Ämneslärare - inriktning mot grundskolan årskurs 7-9

Program på grundnivå - avancerad nivå

Den här utbildningen ges för närvarande inte.

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 hp
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet