120-300 Högskolepoäng

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

Program på grundnivå - avancerad nivå

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Högskoleexamen med inriktning mot Senare del Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, senare del
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet