120-300 Högskolepoäng

Senare del/högre årskurs på program (120-300 högskolepoäng)

Program på grundnivå - avancerad nivå

Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Stängd för anmälan
Våren2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt
 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet