Kulturens Hus Luleå

Husbyggnad

Inom inriktningen Husbyggnad lär du dig att utforma funktionella och estetiskt tilltalande boendemiljöer utifrån mänskliga behov.

Du lär dig hur bostäder fungerar tekniskt, hur vi projekterar dem och hur de skall utformas för att skapa goda rum. I ditt kommande yrkesliv kommer du att arbeta i projekt hos arkitekt-eller teknikkonsulter, som projektledare eller med kvalitetskontroll.

Publicerad: 2 november 2008

Luleå tekniska universitet