Kulturens Hus Luleå
Kulturens Hus Luleå

Husbyggnad

Inom inriktningen Husbyggnad lär du dig att utforma byggnader och bebyggelsemiljöer funktionellt, tekniskt, ekonomiskt och estetiskt tilltalande utifrån mänskliga behov.

Du lär dig hur byggnader fungerar tekniskt, hur vi projekterar dem och hur de skall utformas för att skapa goda rum. I ditt kommande yrkesliv kommer du att arbeta i projekt hos arkitekt-eller teknikkonsulter, offentliga och privata fastighetsförvaltare, offentliga myndigheter, byggnadsindustrin eller hos byggentreprenörer, som projektledare eller projekteringsledare, programutredare eller projektör, fastighetsutvecklare eller med kvalitetsstyrning.

Publicerad: 2 november 2013

Uppdaterad: 16 januari 2015

Luleå tekniska universitet