LTU-Arkitektur-Stadbyggnad.jpg
Stadsbyggnad. Illustration: Per Persson

Stadsbyggnad

Vårt samhälle behöver duktiga ingenjörer som planerar och utformar vår stadsmiljö. Som stadsplanerare arbetar du för kommun, stat eller privat med projekt inom trafikplanering, stadsplanering och fysisk planering.

Du blir duktig på att hantera planprocessen, datorstöd för stadsplanering, teorier för urban design och att analysera samhällets behov.

Publicerad: 2 november 2013

Uppdaterad: 12 december 2014

Luleå tekniska universitet