300 Högskolepoäng

Civilingenjör Datateknik

Program på grundnivå - avancerad nivå

Det digitala samhället växer snabbt och bakom spakarna finns ofta kreativa datatekniker. En datatekniker ställs ofta inför intressanta utmaningar på en internationell arbetsmarknad. Bli expert på att hitta datorbaserade lösningar på komplexa problem.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, datateknik
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Uppdaterad: 2 mars 2015

Luleå tekniska universitet