Teknisk design - Produktutveckling

Denna inriktning sätter produkten i fokus. En stor del av kurserna handlar om produktutvecklingens olika faser, där du både får kunskaper inom modellbyggnad, designmetodik och datorstödd design.  Genomgående för inriktningen är att hänsyn hela tiden tas till interaktionen mellan människa och system.

Publicerad: 24 augusti 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015