Hållbar mineral och metallutvinning

Inriktningen Hållbar mineral- och metallutvinning förbereder dig för arbete inom sådan industri där mineraltekniska eller metallurgiska processer förekommer som t.ex i gruv-, mineral-, återvinnings- och metallurgisk industri.


Mineralteknisk och metallurgisk ingenjörskonst handlar idag inte bara om att utveckla effektiva processer utan i än högre grad om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden av växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling.

Inriktningen ger dig breda kunskaper som gör dig redo att utveckla både dagens och morgondagens mineraltekniska och metallurgiska processer. Du kan t.ex. arbeta med återvinning av elektronikskrot, hitta nya användningsområden för restprodukter inom metallurgisk industri eller arbeta med att skräddarsy processer för framställning av industrimineral.

Inriktningkurser

Du börjar utbildningen med baskurser för ingenjörer och en introduktion till ämnesområdet industriell miljö- och processteknik. År 2 och 3 läser du kärnkurser i ämnesområdet industriell miljö- och processteknik. Därefter väljer du inriktning mot Hållbar mineral- och metallutvinning (eller Förnyelsebara produkter och bränslen), efter årskurs tre ökar inslaget av inriktningkurser för att helt dominera de sista två åren. Kurser som är speciella för inriktningen Hållbar mineral- och metallutvinning är bland annat: Hydrometallurgi, Högtemperatur­material, Simulering av mineraltekniska processer, Mineralteknik och Processmetallurgi.

Läs vår folder

Industriell miljö- och processteknik

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.101219!/file/ltu_industriell_miljo_processteknik_web.pdf]

Källa: LTU
Fotograf: Pontus Wikström
Längd på video: 4:07

Ett framtidsjobb med hela världen som arbetsmarknad

Utbildningen som är unik i Sverige (och en av få i Europa) ger dig bred kompetens i ditt framtida yrkesliv, där du kan vara verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inomindustri relaterad till både utvinning och återvinning av mineral och metaller.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden redan från första dagen du påbörjar din utbildning. IMP samarbetar med ledande företag inom mineral och metallurgisk industri. Många av dessa fungerar som fadderföretag till våra studenter. Detta ger en unik möjlighet att redan från starten på utbildningen börja bygga relationer med intressanta arbetsgivare.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 14 november 2013

Luleå tekniska universitet