Inriktning - Hållbar mineral och metallutvinnning
Inriktningen är unik i Sverige och en av få i Europa. Arbetsmarknaden är global.

Hållbar mineral och metallutvinning

Inriktningen Hållbar mineral- och metallutvinning förbereder dig för arbete inom sådan industri där mineraltekniska eller metallurgiska processer förekommer som t.ex i gruv-, mineral-, återvinnings- och metallurgisk industri.


Mineralteknisk och metallurgisk ingenjörskonst handlar idag inte bara om att utveckla effektiva processer utan i än högre grad om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden av växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling.

Inriktningen ger dig breda kunskaper som gör dig redo att utveckla både dagens och morgondagens mineraltekniska och metallurgiska processer. Du kan t.ex. arbeta med återvinning av elektronikskrot, hitta nya användningsområden för restprodukter inom metallurgisk industri eller arbeta med att skräddarsy processer för framställning av industrimineral.

Inriktningkurser

Du börjar utbildningen med baskurser för ingenjörer och en introduktion till ämnesområdet industriell miljö- och processteknik. År 2 och 3 läser du kärnkurser i ämnesområdet industriell miljö- och processteknik. Därefter väljer du inriktning mot Hållbar mineral- och metallutvinning (eller Förnyelsebara produkter och bränslen), efter årskurs tre ökar inslaget av inriktningkurser för att helt dominera de sista två åren. Kurser som är speciella för inriktningen Hållbar mineral- och metallutvinning är bland annat: Hydrometallurgi, Högtemperatur­material, Simulering av mineraltekniska processer, Mineralteknik och Processmetallurgi.

Läs vår folder

Industriell miljö- och processteknik

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.101219!/file/ltu_industriell_miljo_processteknik_web.pdf]

Källa: LTU
Fotograf: Pontus Wikström
Längd på video: 4:07

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 14 november 2013

Uppdaterad: 5 november 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015