300 Högskolepoäng
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik
Program på grundnivå
En av de största utmaningarna vår värld står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Människan kan inte fortsätta förbruka jordens resurser som idag vilket gör att ny mer miljövänlig framställning krävs av de produkter som samhället efterfrågar. Därför behövs ingenjörer med spetskompetens – precis vad du blir på Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 18 augusti 2014

Luleå tekniska universitet