300 Högskolepoäng

Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik

Program på grundnivå - avancerad nivå

Vår största utmaning är omställningen till ett hållbart samhälle. För att jordens resurser ska räcka till krävs därför en mer miljövänlig framställning av de produkter som vi behöver. Det unika programmet industriell miljö- och processteknik ger dig rätt kompetens för att möta framtidens behov.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Öppen för sen anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, Industriell miljö- och processteknik
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 27 februari 2015

Luleå tekniska universitet