Industriell miljö- och processteknik
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, 300.0 Högskolepoäng

Fakta 2011/12

Det här är katalogen för 2011/12, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

FyB, KeA, MaE (Områdesbehörighet 9)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Civilingenjörsexamen


Urval


En av morgondagens största utmaningar är omställningen till ett hållbart samhälle. Detta kommer att kräva nya och mer effektiva tillvägagångssätt för miljövänlig framställning av de produkter som samhället efterfrågar. I den här nya utbildningen lär du dig använda och utveckla processerna som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande.

Industriell miljö- och processteknik (IMP) är en utbildning som bara kan läsas vid Luleå tekniska universitet. I utbildningen lär du dig använda och utveckla processerna för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande. Du får en bred kompetens och i ditt framtida arbete kan du leda tillverkning av t.ex. förnyelsebara bränslen, mineral-, metall- eller pappersprodukter. Utbildningen sker i samarbete med processindustrier såsom SSAB, LKAB, Boliden, Smurfit Kappa, SCA och Billerud, men även med andra företag i Sverige och utomlands. Företagen ställer upp som fadderföretag för just den här utbildningen, vilket innebär stöd i form av studieresor, företagskontakter, gästföreläsare, sommarjobb, industripraktik samt examensarbete. Mycket goda arbetsmöjligheter förväntas framöver i denna betydelsefulla del av svensk och internationell industri.

KURSER

Utbildningen inleds med en 15hp profilkurs. I den får du en översikt av processindustrin i Sverige. Under det första året läser du sedan grundläggande kurser i kemi, matematik, fysik och geologi. Kurserna under det andra och tredje året är tillämpade kurser inom området som t.ex. råvaruekonomi, miljöanalys samt industriell miljö- och processteknik.

UNDERVISNING

Våra undervisningsformer skapar en trygg studiemiljö och individuell kontakt mellan lärare och student. Stora inslag av projektuppgifter och laborationer ingår i många kurser. Vid LTU är vi angelägna om att metoder och resultat inom forskning och utveckling också ska ge ett mervärde i utbildningen. Detta uppnår vi genom att våra professorer och forskare samt specialister från industrin medverkar i undervisningen.

PRAKTIK

Ett halvårs industripraktik ingår i utbildningen under höstterminen i årskurs 4. Praktikperioden ger dig insikt i ingenjörsyrket och värdefulla kontakter med företag.


Inriktningar

IMP har två inriktningar. Du kan specialisera dig mot Förnyelsebara produkter och bränslen eller mot Hållbar mineral- och metallutvinning. Inom dessa inriktningar lär du dig bl.a. att utveckla nya kreativa strategier och att omsätta dessa i praktiken. Ett brett internationellt kontaktnät ger dig möjlighet att studera utomlands som en del av din utbildning. Avslutningarna innehåller förutom fördjupade kurser också valfria kurser som ger din utbildning större bredd/djup.

Inriktning Förnyelsebara produkter och bränslen: Inriktningen ger dig breda kunskaper som gör dig redo att utveckla både dagens och morgondagens kemiska processer. Du kan t.ex. arbeta med omställningen av dagens pappers- och massafabriker till morgondagens bioraffinaderier. I dessa produceras i framtiden, förutom papper och pappersmassa, även förnyelsebara bränslen och andra värdefulla produkter från biomassa. På så sätt kan både råvaran utnyttjas bättre och utsläppen från fossila bränslen minska. Inriktningen förbereder dig för arbete inom all industri där kemiska processer förekommer som exempelvis läkemedels-, kemikalie-, pappers- och gruvindustrin.

Inriktning Hållbar mineral- och metallutvinning: Gruv, mineral- och metallindustrin upplever för närvarande en mycket intressant utveckling, vilket gör att verksamheterna utökas och utvecklas i en omfattning som aldrig förr. Mineralteknisk och metallurgisk ingenjörskonst handlar idag inte bara om att utveckla effektiva processer utan i än högre grad om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling. Svensk teknik inom mineralteknik och metallurgi har på grund av hårda miljö- och resurskrav blivit världsledande och vi samarbetar med forskningsorganisationer i Australien, Nordamerika och Sydafrika. Inriktningen är unik i Sverige och en av få i Europa.


Var kan jag jobba?

Civilingenjörsutbildningen i Industriell miljö- och processteknik ger dig såväl bred som djup kompetens och du kan därför arbeta inom de flesta av vår tids mest spännande teknikområden. Arbetsmarknaden är mycket god och förväntas vara så även fortsättningsvis.

Dina arbetsuppgifter kan till exempel innebära:

* att modellera och simulera befintliga eller framtida processer i syfte att optimera dessa med avseende på utnyttjandet av energi och naturresurser, t.ex. reaktioner i katalysatorer för bilavgaser eller processer i anrikningsverk där till exempel järnmineral koncentreras före pelletstillverkning.

* att leda produktutveckling av läkemedel, tvättmedel, papper, vattenreningskemikalier, nya miljövänliga ersättningskemikalier eller anpassa mineral- och metallprodukter för nya marknader,

* att leda utvecklingen av mer miljöanpassade och energieffektiva processer för framställning av t.ex. kemikalier och metaller ur mineral.

Vill du göra akademisk karriär är Luleå tekniska universitet en utmärkt start. Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap är en av de mest forskningsaktiva institutionerna med internationellt erkänd forskning.

Vill du se exempel på arbetsuppgifter för en civilingenjör inom detta område, läs intervjuer med tidigare studenter vid Ltu på länken: http://www.ltu.se/inst/tkg Där finns även mer information om utbildningen, tex utförlig information om ingående kurser.


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lars Gunneriusson, lars.gunneriusson@ltu.se, 0920-49 18 32


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-82711
Sista ansökningsdag: 2011-04-15
Starttermin: Höst 2011
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet