Industriell miljö- och processteknik
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, 300.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Civilingenjörsexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


En av de största utmaningarna vår värld står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. Människan kan inte fortsätta förbruka jordens resurser som idag vilket gör att ny mer miljövänlig framställning krävs av de produkter som samhället efterfrågar. Därför behövs ingenjörer med spetskompetens – precis vad du blir på Industriell miljö- och processteknik vid Luleå tekniska universitet.

 Civilingenjörsprogrammet Industriell miljö och processteknik (IMP) är en utbildning som bara kan läsas vid Luleå tekniska universitet. Utbildningen lär dig utveckla och använda de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande.

Utbildningen inleds med en översikt av biobränsle- och processindustrin i Sverige. Under de första åren läser du även grundläggande kurser i kemi, matematik, fysik och geologi.  Andra och tredje året tillkommer tillämpade kurser inom områden som t.ex. råvaruekonomi, miljöanalys samt industriell miljö- och processteknik. Allt för att ge dig en så bred bas som möjligt att stå på. Inför dina två sista år väljer du den inriktning du vill specialisera dig inom, antingen Förnyelsebara produkter och bränslen eller Hållbar mineral- och metallutvinning.

PRAKTIK, STIPENDIER OCH NÄRHET TILL NÄRINGSLIVET

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du troligen att vara eftertraktad på arbetsmarknaden redan från första dagen du påbörjar din utbildning. IMP samarbetar med ledande företag inom området, varav flera fungerar som fadderföretag till våra studenter. Detta ger en unik möjlighet att bygga relationer med intressanta arbetsgivare redan från dag ett. Dessutom får du som student stöd från företagen med alltifrån studieresor, sommarjobb samt examensarbete. Det finns också stipendier du kan söka på upp till 50 000 kr (läs mer om detta på vår hemsida).

Ett halvårs industripraktik, ofta betald, ingår även i utbildningen under höstterminen i årskurs 4. Detta ger dig värdefulla kontakter, samtidigt som du får prova på ingenjörsyrket. Och om du känner dig lite trött på Sverige efter ett par år så kan det också vara bra att veta att det breda internationella kontaktnätet ger dig möjlighet att studera utomlands som en del av din utbildning.

 Våra undervisningsformer skapar en trygg studiemiljö och individuell kontakt mellan lärare och studenter. Stora inslag av projektuppgifter och laborationer ingår i många kurser. Inom IMP är vi angelägna om att metoder och resultat inom forskning och utveckling också ska ge ett mervärde i utbildningen. Detta uppnår vi genom att våra professorer och forskare samt specialister från industrin medverkar i undervisningen.


Inriktningar

FÖRNYELSEBARA PRODUKTER OCH BRÄNSLEN

Ett sätt att minska behovet av fossila råvaror är att skapa bioraffinaderier där en kombination av olika processer används för att omvandla biomassa till förnyelsebara bränslen, kemikalier och material. Väljer du efter de tre första åren Förnyelsebara produkter och bränslen som din inriktning får du chansen att vara med och utveckla dessa produkter. Med denna inriktning i bagaget kan du arbeta med både dagens och morgondagens kemiska processer inom exempelvis läkemedels-, kemikalie-, pappers- och gruvindustrin.

HÅLLBAR MINERAL- OCH METALLUTVINNING

Dagens mineraltekniska och metallurgiska ingenjörskonst handlar inte längre bara om att utveckla effektiva processer. I allt större utsträckning handlar den om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling. Väljer du Hållbar mineral- och metallutvinning får du läsa en inriktning som är unik i Sverige (och en av få i Europa) och som specialiserar dig på dessa områden. Svensk teknik inom mineralteknik och metallurgi är med sina hårda miljö- och resurskrav världsledande och samarbetar med forskningsorganisationer i Australien, Nordamerika och Sydafrika.

 


Var kan jag jobba?

När du är klar med civilingenjörsutbildningen i Industriell miljö- och processteknik, vad väntar dig då? Till att börja med kan du välja om du vill bo kvar i Sverige eller flytta utomlands. Din kompetens kommer nämligen vara lika eftertraktad på bortaplan som den är här hemma. Som färdigutbildad civilingenjör på IMP är hela världen din arbetsmarknad. Det är helt enkelt många som behöver dig idag, och efterfrågan på duktiga ingenjörer väntas vara hög även i framtiden. Så bli inte förvånad om alltifrån skogs-, stål- och läkemedelsföretag till kemikalie-, pappers-, gruv- och mineralindustrin försöker övertyga dig om att just deras bransch är den bästa att jobba inom när du är färdig!

Dina arbetsuppgifter kan vara mycket varierande beroende på vad du väljer att specialisera dig inom, här är några exempel:

* Modellera och simulera befintliga eller framtida processer i syfte att optimera dessa med avseende på utnyttjandet av energi och naturresurser, t.ex framställning av biodrivmedel eller processer för mineralhantering.

* Leda produktutveckling av läkemedel, tvättmedel, papper, vattenreningskemikalier och nya miljövänliga ersättningskemikalier. Eller anpassa mineral- och metallprodukter för nya marknader.

* Leda utvecklingen av mer miljöanpassade och energieffektiva processer för framställning av t.ex. kemikalier och metaller ur mineral.

Vill du veta mer? Gå in på ltu.se och läs mer om utbildningen. Där finns bland annat intervjuer med tidigare studenter och utförlig information om ingående kurser.

 


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lars Gunneriusson, lars.gunneriusson@ltu.se, 0920-49 18 32


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-85047
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 7 november 2013

Luleå tekniska universitet