Miljölaboratoriet vid Luleå tekniska universitet

Forskning och undervisning:

  • Inom miljö- och avfallsteknik (ofta material med höga föroreningshalter)
  • Kontrollerade försök i olika skalor (från mg till ton)
  • Forskning i samarbete med företag och andra forskningsenheter internt och externt
     

  "Detta miljölaboratorium hör till
          Sveriges främsta
     miljötekniska Lab"

  
     Enligt externa bedömare från SP, SGI och Vattenfall Research.


I lab och fält

Avfallsteknik är ett experimentellt ämne vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält. Det existerande miljölaboratoriet med sin fältgård erbjuder möjlighet till att genomföra experiment i skala från några milligram undersökt material till några tusen kg.

Kontakt:

Nordmark, Desiree - Forskningsing 1:e
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491754

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 25 januari 2010

Uppdaterad: 13 november 2014

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016