Miljö & Vatten
Utbildningen ger dig bred kompetens i ditt framtida arbete som miljöingenjör eller vatteningenjör.

Miljö och Vatten - En inriktning inom Civilingenjör Naturresursteknik

Du får kunskap om vatten i naturen och samhället, om framtidens avfallshantering, om hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas.

miljo-vatten-100dpi-02.jpg
Utbildningen ger dig bred kompetens för ett framtida arbete som miljö- och vatteningenjör.

Utbildningen innehåller både fältstudier, laborationer, praktik och teoretiska studier. Du får en ingenjörsmässig grund i matematik, fysik, kemi och geovetenskap, sedan fördjupas studierna i kurser om vatten, avfallshantering, miljögeokemi, ekologi, riskbedömning av förorenad mark, miljöprovtagning och utvärdering, samt valfria tillval.

Ett framtidsjobb med hela världen som arbetsmarknad

Som civilingenjör i Naturresursteknik, med inriktning Miljö och Vatten, har du en kompetens som är användbar över hela världen. Du kan till exempel arbeta med vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor eller att lösa avfallsproblem. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande och innebär ofta kreativa utmaningar och problemlösning. De kan växla från att samla information ute i naturen eller samhället ena dagen till att med datorers hjälp bearbeta och utvärdera dessa data nästa dag.

Läs vår folder

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.84775!/file/ltu_miljo_och_vatten_web.pdf]

Kontakt: Lisa Dahlén

[http://www.ltu.se/staff/l/lido-1.11771]

Se lite bilder från en fältövning

[http://www.ltu.se/edu/program/TCNRA/Mer-om-utbildningen/Faltovning-Bildgalleri-1.84777]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 27 oktober 2011

Uppdaterad: 14 januari 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. 
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. 
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2015