300 Högskolepoäng
Civilingenjör Naturresursteknik
Program på grundnivå
Som civilingenjör i naturresursteknik väljer du en av två inriktningar - malm och mineral eller miljö och vatten. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen och programmets nära samarbete med branschen erbjuder dig många möjligheter till kontakter med yrkeslivet under studietiden.
Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Anmälan öppnar 2015-03-15
Hösten2014Stängd för anmälan
 

Publicerad: 31 januari 2014

Uppdaterad: 22 oktober 2014

Luleå tekniska universitet