Naturresursteknik LTU
Civilingenjör Naturresursteknik, 300.0 Högskolepoäng

Fakta 2012/13

Det här är katalogen för 2012/13, du kan också gå till 2013/14, 2014/15

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

FyB, KeA, MaE (Områdesbehörighet 9)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Civilingenjörsexamen


Urval


Välj inriktning mot MALM OCH MINERAL eller MILJÖ OCH VATTEN. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen. MALM OCH MINERAL är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige där du lär dig hur man hittar värdefulla malmer och mineraler. På inriktning MILJÖ OCH VATTEN får du kunskap om vatten i naturen och samhället, om avfallshantering, och hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas.

Naturresursteknik är ett teknikområde som i ordets rätta bemärkelse är globalt. Som civilingenjör med inriktning MALM OCH MINERAL eller MILJÖ OCH VATTEN har du fått kunskaper, metoder och verktyg för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ett klokt nyttjande av jordens resurser. Det finns goda möjligheter att läsa en del av utbildningen utomlands som utbytesstudent.

KURSER:

Du börjar med att läsa grundläggande kurser i naturresursteknik,  matematik, kemi, fysik och geologi. Du fortsätter sedan med kurser inom geologi, hydrologi, geofysik, geokemi, miljöjuridik och ekonomi, tillsammans med inriktningskurser mot MALM OCH MINERAL eller MILJÖ OCH VATTEN. I slutet av det tredje året gör du en 10 veckors arbetslivspraktik, det fjärde året fördjupar du dig inom din inriktning och det femte året avslutar du med ett vetenskapligt projekt i form av ett examensarbete inom MALM OCH MINERAL eller MILJÖ OCH VATTEN

UNDERVISNING:

Fältövningar, exkursioner och studiebesök är vanliga moment i våra kurser och utgör viktiga komplement till de teoretiska studierna. Projektuppgifter och laborationer är verklighetsbaserade och anknyter till aktuell forskning eller frågeställningar från industrin. Pågående forskning ger ett mervärde i utbildningen, genom att våra professorer och aktiva forskare medverkar i undervisningen. Möjligheten till informella möten mellan studenter och lärare medför en trygg och stimulerande studiemiljö. Vårt nära samarbete med framtida arbetsgivare erbjuder dig talrika tillfällen till kontakter.


Inriktningar

Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik erbjuder två examensinriktningar:

MALM OCH MINERAL

Om du väljer MALM OCH MINERAL så kommer du att lära dig hur och var malmer och mineral bildas och hur man med geologiska-, geokemiska- och geofysiska prospekteringsmetoder kan hitta dessa fyndigheter. Du läser kurser om malmgeologi, råvaruekonomi, hantering av gruvavfall och om hur grundämnen beter sig i olika miljöer. Inom prospektering och geokemi ingår mycket arbete ute i naturen och ofta på platser du annars sällan skulle besöka.  

MILJÖ OCH VATTEN

Om du väljer inriktningen MILJÖ OCH VATTEN så kommer du att lära dig hur de naturliga ekosystemen fungerar och påverkas av industriell verksamhet och avfall. Du får djupa kunskaper om vattens förekomst och kretslopp i naturen och samhället, och hur vattnets kvalitet påverkas i olika miljöer. Du får verktyg för att utveckla, driva och underhålla samhällets system för vattenförsörjning och avfallshantering. Utbildningen ger dig bred kompetens för ett framtida arbete som miljö-, avfalls-, mark- eller vatteningenjör.


Var kan jag jobba?

I dagsläget är arbetsmarknaden god inom miljö-, vatten-, mineral- och gruvsektorn. Globalt sett finns en kraftigt ökad efterfrågan på naturresurser och rent vatten, tillsammans med en allt större medvetenhet om miljöfrågornas betydelse för en uthållig resursanvändning. Behovet av ingenjörer med kunskaper om miljö, malm, mineral- och vattenresurser är därför stort både internationellt och inom Sverige. Framtida arbetsgivare finns inom miljösektorn hos industrier, konsulter, kommuner och myndigheter, och inom prospekteringsföretag, gruv-, mineral- och metallindustrin. Du kommer att kunna arbeta med utveckling och problemlösning i samhället, som t ex mark/vattenkonsult, prospekteringsgeolog, miljöingenjör, m m.

Vill du bli forskare inom naturresursteknik är Luleå tekniska universitet en utmärkt start då universitetet, i konkurrens med Sveriges övriga universitet och högskolor, av regeringen tilldelats det nationella ansvaretatt inom undervisning och forskning arbeta med frågor som rör långsiktigt hållbar råvaruförsörjning av mineral och metaller. Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, som ansvarar för civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, är en mycket forskningsaktiv institution på Luleå tekniska universitet, med internationellt erkänd forskning.


Mer information


Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Lisa Dahlén, lisa.dahlen@ltu.se, 0920-49 17 02
Glenn Bark, glenn.bark@ltu.se, 0920-49 10 39


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-85016
Sista ansökningsdag: 2012-04-16
Starttermin: Höst 2012
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 31 januari 2014

Luleå tekniska universitet