Toppbild teknisk fysik och elektroteknik
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik, 300.0 Högskolepoäng

Fakta 2014/15

Det här är katalogen för 2014/15, du kan också gå till 2013/14

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Tillträdesnivå

Grundnivå


Examen

Civilingenjörsexamen


Urval

Betyg och högskoleprov


Utbildningen kombinerar de klassiska utbildningarna i Teknisk fysik och Elektroteknik, vilket gör dig väl förberedd att arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Utbildningen är ett av de mest krävande civilingenjörsprogrammen och ger dig en gedigen teoretisk kompetens som integreras med praktisk kunskap för att du skall kunna möta morgondagens krav inom industri, samhälle och akademi.

De första åren går du rejält på djupet inom matematik och fysik samtidigt som du läser grundkurser inom bl.a. modellering, programmering och elektronik. Undervisningen bedrivs till stor del i mindre grupper, vilket ger möjlighet till god personlig kontakt med läraren i kursen. Från år tre har du möjlighet att läsa kurskedjor som ger dig en fördjupning och specialisering inom just ditt intresseområde. Du genomför också en projektkurs under år fem, i vilken du får möjlighet att använda din specialisering tillsammans med studenter som har fördjupat sig inom andra områden. Du utvecklar ditt nätverk med företag, lokalt och globalt  via de företag som är engagerade i utbildningen och erbjuder möjligheter till examensarbete, projekt, gästföreläsningar och studiebesök.

Du fördjupar dig genom att välja kurser från en eller flera av dessa kurskedjor:

BERÄKNINGSTEKNIK
Modeller och simuleringar används vid utveckling av avancerade fysikaliska och mekaniska system. Med tillämpningar från aerodynamiken runt en bil till partikeldynamik får du här lära dig metoder för att beräkna, simulera och göra experiment för att beskriva beteendet hos gaser, vätskor och fasta ma
terial i avancerade tekniska system.

ELEKTRONIK
För att kunna mäta elektriska signaler och styra utrustning behövs analog elektronik av något slag. Utifrån kunskap om grundläggande elektriska komponenter lär du dig här hur sådana system konstrueras, byggs och används. Du får möjlighet att praktiskt använda dina kunskaper, till exempel genom att bygga en stereoförstärkare med mycket höga krav på prestanda.

FYSIK
Här får du en fördjupad förståelse för fysikaliska fenomen på atomär och subatomär skala. De fysikaliska egenskaperna hos små strukturer och objekt är ofta väldigt olika dem hos föremål vi ser i vardagen. Detta beror på så kallade kvantmekaniska effekter. Tillämpningar finns till exempel inom nanoteknologi samt vid design och framställning av nya material.

MIKRODATORTEKNIK OCH REGLERTEKNIK
I dag innehåller allt från små leksaker till rymdraketer inbyggda elektroniska system. Här får du lära dig att utveckla mikrodatorbaserade system för mätning, reglering och styrning. Tillämpning av dina kunskaper kan du få i kursen Mekatronik, där ditt styrsystem används för att kontrollera robotar baserade på radiostyrda bilar.

SENSORER OCH SIGNALER
Avancerade system som bilar, fabriker och medicinska apparater hämtar information från sin omvärld via sensorer. Den insamlade informationen måste analyseras på ett automatiserat sätt så att korrekta beslut kan fattas eller diagnoser kan ställas. Med denna typ av system som mål får du här lära dig att mäta på, bearbeta, och tolka data från olika fysikaliska fenomen med hjälp av optik, mekanik och elektroteknik.


Inriktningar
Fördjupning i programmet ges genom de valbara utrymmena i kurskedjorna som ger dig en speciell profil.

Var kan jag jobba?
Utbildningen ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens, samtidigt som du får expertkunnande inom ditt intresseområde. Du kan arbeta som nyckelperson i något mindre innovationsföretag likväl som vid någon av de större industriföretagens forsknings- eller utvecklingsavdelningar, med möjlighet att göra karriär både som specialist och som chef. Dina djupa kunskaper i fysik och matematik kan leda till arbete inom de mest skilda områden, t.ex. teknisk utveckling, marknadsföring, teknisk eller naturvetenskaplig forskning. En del går vidare med forskarstudier för att arbeta som forskare och lärare vid universitet.

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?
Fredrik Sandin, fredrik.sandin@ltu.se, 0920-49 31 63
Andreas Almqvist, andreas.almqvist@ltu.se, 0920-49 24 07


Programtillfällen

Anmälningskod: LTU-87004
Sista ansökningsdag: 2014-04-16

Öppen för sen ansökan
Starttermin: Höst 2014
Studietakt: 100%
Studietid: Dagtid
Undervisningsform: Normal
Språk: Svenska
Ort: Luleå

 

Publicerad: 18 mars 2011

Luleå tekniska universitet