300 Högskolepoäng

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

Program på grundnivå - avancerad nivå

Bli väl förberedd för att arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Den här utmanande utbildningen ger dig gedigen teoretisk kompetens integrerad med praktisk kunskap, allt för att du ska kunna möta morgondagens krav inom industri, samhälle och akademi.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Uppdaterad: 6 mars 2015

Luleå tekniska universitet