Halvårspraktik

Luleå tekniska universitet har sedan 1977 erbjudit sina väg- och vattenstudenter en halvårspraktik.

Bland alla de företag och myndigheter som tar emot praktikanter och som är pådrivande för utvecklingen av halvårspraktiken finns Boliden, BDX, In3prenör, JM, Kommuner, Lantmäteriet, Länsstyrelser, LKAB, MAF, NCC, Nåiden, Peab, Prefabmästarna, Ramböll, SA Englunds, Skanska, Sweco, Vattenfall, Trafikverket, WSP med flera.

Praktiken sker således hos bygg- och konsultföretag, hos myndigheter och kommuner, i byggen ovan jord, på materialfabriker eller i berganläggningar mellan cirka fem till sju månader och oftast från juni till och med december i årskurs 4.

Studenterna får tillfälle att lära känna de företag och verksamheter som erbjuder praktikplatser under ”Praktikkvällen” i mitten av februari.

Studenten tar själv ansvar för att söka sin praktikplats, men får om så behövs hjälp av institutionen. Efter ansökning och personliga kontakter med företagens och organisationernas representanter får studenterna en praktikplats som även innebär en anställning med lön. Se vidare i dokumentet "Handledarbrev" nedan.

Ytterligare information om halvårspraktiken se dokumenten nedan.

Praktikdokument

Studentinformation Praktik 2014

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Studentinformation%20Praktik_2014.pdf]

Formulär för praktikplats

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/Praktikplats-pa-civilingenjor-arkitektur-och-civilingenjor-vag-och-vatten-1.106580]

Handledarbrev Praktik 2014

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Handledarbrev_Praktik_2014.pdf]

Rapportering Praktik 2014

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Rapportering-Praktik-2014.pdf]

Praktikschema beställare 2014

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema%20Best%2B%C3%B1llare.pdf]

Praktikschema 2014 - Entreprenör

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema_Entrepreno%C2%A6%C3%AAr.pdf]

Praktikschema 2014 - Konsult

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema_Konsult.pdf]

Länkar till Väg- och vattenbyggnad och Arkitektur

Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

[http://www.ltu.se/edu/program/TCVVY]

Civilingenjör Arkitektur

[http://www.ltu.se/edu/program/TCARA]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 10 juni 2011

Uppdaterad: 12 mars 2014

Luleå tekniska universitet