Halvårspraktik - Civilingenjör Väg och vattenbyggnad

Luleå tekniska universitet har sedan 1977 erbjudit sina väg- och vattenstudenter en halvårspraktik.

Bland alla de företag och myndigheter som tar emot praktikanter och som är pådrivande för utvecklingen av halvårspraktiken finns Boliden, BDX, In3prenör, JM, Kommuner, Lantmäteriet, Länsstyrelser, LKAB, MAF, NCC, Nåiden, Peab, Prefabmästarna, Ramböll, SA Englunds, Skanska, Sweco, Trafikverket, Vattenfall, Veidekke, WSP med flera.

Praktiken sker således hos bygganläggnings och gruvföretag, hos myndigheter och kommuner, i byggen ovan och under jord, på materialfabriker eller i berganläggningar mellan cirka fem till sju månader och oftast från juni till och med december i årskurs 4.

Studenterna får tillfälle att lära känna de företag och verksamheter som erbjuder praktikplatser under ”Praktikkvällen” i februari.

Studenten tar själv ansvar för att söka sin praktikplats, men får om så behövs stöd av institutionen. Efter ansökning och personliga kontakter med företagens och organisationernas representanter får studenterna en praktikplats som även innebär en anställning med lön. Se vidare i dokumentet "Handledarbrev" nedan:

Praktikdokument

Studentinformation Praktik - Väg och Vattenbyggnad

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Studentinformation%20Praktik_Civ%20ing%20V%C3%A4g%20och%20vatten.pdf]

Formulär för praktikplats

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/Praktikplats-pa-civilingenjor-arkitektur-och-civilingenjor-vag-och-vatten-1.106580]

Handledarbrev Praktik - Väg och Vattenbyggnad

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Handledarbrev_Praktik_V%C3%A4g%20och%20vatten.pdf]

Rapportering Praktik

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Rapportering-Praktik.pdf]

Praktikschema beställare

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema%20Best%2B%C3%B1llare.pdf]

Praktikschema - Entreprenör

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema_Entrepreno%C2%A6%C3%AAr.pdf]

Praktikschema - Konsult

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.80552!/file/Praktikschema_Konsult.pdf]

Länk till Väg- och vattenbyggnad

Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

[http://www.ltu.se/edu/program/TCVVY]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 10 juni 2011

Uppdaterad: 2 maj 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016