Information om halvårspraktik - Civilingenjör Väg och vattenbyggnad

Som student vid civilprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid LTU har du möjlighet att göra ett halvårs praktik under höstterminen årskurs 4 av din utbildning. Praktiken är ett frivilligt moment av utbildningen som såväl näringslivet som LTU starkt rekommenderar.

Syftet med praktiken är att öka studenternas medvetenhet och förståelse för hur utbildningens kunskaper används i det professionella arbetslivet. Studenter som genomfört praktik är som regel mycket nöjda och menar att den har bidragit till motivation och engagemang för den fortsatta studietiden men också för framtida arbete. Många av de företag och myndigheter som tar emot praktikanter är pådrivande för utveckling av halvårspraktiken då de ser det som en chans att skapa en god relation till universitetet och framtida potentiella arbetstagare.

Bland de många aktörer som tar emot praktikanter finns alltifrån kommuner och statliga myndigheter till arkitekt- och konsultföretag, entreprenadföretag, gruvföretag, materialleverantörer samt offentliga och privata fastighetsförvaltare. Praktiken inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad kan således ske hos en mängd olika aktörer och kan innehålla en stor spridning av arbetsuppgifter alltifrån projektering, projektplanering, KMA arbete inne på kontor till arbetsledning, besiktning och dylikt i fält och på byggarbetsplatser. Ett antal exempel på utförd praktik under de senaste åren finns att tillgå på praktikens hemsida för inspiration.

Studenten tar själv ansvar för att söka sin praktikplats, men får om så behövs stöd av institutionen och dess kontaktpersoner. Ett antal av de företag som tagit emot praktikanter under åren kommer att vara närvarande vid LTUs årliga arbetsmarknadsvecka (LARV) där ni som studenter har möjlighet att boka upp tid för intervjuer med intressanta företag.

Efter ansökan och personlig kontakt med företagets/organisationens representanter ska studenterna erbjudas en praktikplats vilken ska uppfylla följande kriterier. Företaget/organisationen ska kunna erbjuda handledning under praktiktiden samt rimlig lön under din praktiktid. En lägsta ersättning bör i dagsläget ligga på ca 110 kr/h baserat på en månatlig arbetstid innefattande minst 168 timmar/månad. Vi kontaktpersoner på LTU (i första hand Johan Larsson) kommer även att fungera som din kontaktperson under praktiktiden. Hör av dig via telefon eller epost om du har frågor eller behöver diskutera något.

Praktikdokument - Civilingenjör Väg och vattenbyggnad

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Tekniska-utbildningar/2.54586/Praktikdokument-Civilingenjor-Vag-och-vattenbyggnad-1.154969]

Larsson, Johan - Biträdande universitetslektor
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Nilimaa, Jonny - Forskare
Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491576
Schade, Jutta - Biträdande universitetslektor
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492571

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 10 juni 2011

Uppdaterad: 9 juni 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016