180 Högskolepoäng

Högskoleingenjör Datateknik

Program på grundnivå

Ta en aktiv roll i systemutvecklingen som utgör grunden för informationssamhället – läs högskoleingenjör i datateknik på Luleå tekniska universitet. På utbildningen blandas klassisk ingenjörsvetenskap med ämneskurser som ger dig bred teknisk kompetens.

Läs mer om programmet och ansök
Hösten2015Stängd för anmälan
Hösten2014Stängd för anmälan

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Programöversikten visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

Utbildningsplan Programöversikt Examensbeskrivning för Högskoleingenjörsexamen, datateknik
 

Publicerad: 18 augusti 2014

Uppdaterad: 17 mars 2015

Luleå tekniska universitet