Hösten 2016 Byt termin »
180 Högskolepoäng

Högskoleingenjör Elkraftteknik

Program på grundnivå

Var med och utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är stora utmaningar för elkraftingenjören.

Som elkraftingenjör kan du projektera och leda både små och stora projekt inom olika delar av industrin och i samhället. Programmet inleds med kurser i matematik, ellära, energiteknik samt analog och digital elektronik. Andra året fördjupar du dig i elkraftteknik med kurser i elmaskiner, kraftelektronik och elanläggning samtidigt som du breddar med kurser i till exempel drift- och underhållsteknik, mätteknik och reglerteknik. Tredje året fördjupar och breddar du dig med kurser i bland annat elkraftekonomi, miljömässig elenergianvändning och stor- och småskalig generering av elenergi.

  Mer information

Utbildningens innehåll

Programmet ges på distans. Utbildningen ges i samarbete mellan tre universitet, som alla ger kurser inom programmet. Du läser programmet vid det universitet där du är antagen och tar din examen vid det universitetet.  Alla kurser ges på distans och kräver därmed självdisciplin och planering. Cirka två gånger per termin kommer ni att samlas vid ett universitet för gemensamma laborationer och genomgångar. Utbildningen har nära samarbete med branschen. Du studerar kurser vid de olika lärosätena och när du är klar tar du examen vid ditt lärosäte. Du har kontakt med lärarna via internet eller telefon. Laborationer kommer du att göra vid Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet eller Umeå universitet.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta som elkonstruktör där du projekterar elkraft i fastigheter, industrier och gatunät, eller i större infrastruktursatsningar som järnväg och gruvdrift. Satsningar på nya energikällor som vindkraft och solenergi och utvecklingen av eldrivna bilar öppnar nya områden för elkraftingenjören. 

Anmälan

Skellefteå, Distans, Hösten 2016
Period:Startdatum 2016-08-29, v.35 2016
Studieort:Skellefteå
Undervisning:Dagtid, 100%
Språk:Svenska
Antal träffar:Obligatoriska: 2
Anmälningskod: LTU-88036
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Antal platser:30
Stängd för anmälan
Förkunskapskrav för Högskoleingenjör Elkraftteknik

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)

Urval för Högskoleingenjör Elkraftteknik

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Utbildningsplan Läsordning Examensbeskrivning för Högskoleingenjörsexamen, Elkraftteknik

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

Ställ din antagningsfråga i vårt formulär

Du kan även ringa på 0920-49 20 00

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/din-studietid/Kontakt/Kontakta-Studenttorget-Bli-student-1.115338]

Ställ dina övriga frågor i vårt formulär

Du kan även ringa på 0920-49 20 00

[http://www.ltu.se/edu/bli-student/din-studietid/Kontakt/Kontakta-Studenttorget-Bli-student-1.115338]

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anders Larsson, Universitetslektor
Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585393
 

Publicerad: 7 november 2013

Uppdaterad: 2 mars 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016