I media om Högskoleingenjörsutbildningen i elkraftteknik

Tidningen El nr 1, 2014

[http://viewer.zmags.com/publication/e4f3db3d#/e4f3db3d/8 ]

2014-01-28 Norran. Vad händer när energin blir grön?

[http://norran.se/2014/01/skelleftea/vad-hander-nar-energin-blir-gron/]

2013-08-26 Ingenjörsbloggen. Sökes: Elkraftsingenjör, gärna kvinna!

[http://www.ingenjorsbloggen.se/2013/08/sokes-elkraftsingenjor-garna-kvinna/#_ftn1]

2013-02-28 Skellefteå Kraft bidrar till elkraftteknisk forskning

[http://www.skekraft.se/default.aspx?di=2632&nyhetsid=19843]

2012-10-15 Norran. Forskningsmiljoner till Skellefteå

[http://norran.se/2012/10/skelleftea/forskningsmiljoner-till-skelleftea/]

2012-02-29. Energimyndigheten. Smarta nät och ny teknik

[http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2012/Smarta-nat-och-ny-teknik-staller-hogre-krav-pa-elnaten/]

2010-12-09. Pressmeddelande. Forskning hittar lösningar på störning i elnätet

[http://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/forskning-hittar-loesningar-paa-stoerning-i-elnaetet-540213]

Svenskt näringsliv 2010-11-25 Universitet i norr ska samarbeta med 13 elbolag

[http://www.svensktnaringsliv.se/skola/universitet-i-norr-ska-samarbeta-med-13-elbolag_121803.html]

2010-12-10 Energinyheter.se Forskning hittar lösningar på störningar i elnätet

[http://www.energinyheter.se/2010/12/forskning-hittar-l-sningar-p-st-rning-i-eln-tet ]

2011-03-08 Norran.se Vem ansvarar för kunskapsbildningen på elområdet?

[http://norran.se/asikter/debattartiklar/article1141745.ece#]

Sidansvarig och kontakt: Kersti Bergkvist

Publicerad: 29 mars 2011

Uppdaterad: 6 mars 2014

Luleå tekniska universitet